infinity party (ปาร์ตี้ ไม่มีที่สิ้นสุด) "เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครู และบุคลากร"  
     
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายชั้น ๑ ป.ม. (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย)  
     
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดจุฬามณี โดยมีการเวียนเทียน และจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดจุฬามณี  
     
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้จัดประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธาน และคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้  
     
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้จัดอบรม (Coaching to Coaching) โดยมีท่านวิทยากร ดร.ทวีสิทธิ์ อิทศรเดช และทีมวิทยากร ได้ให้ความรู้  
     
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  
     
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล และเข้าร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง  
     
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  
     
วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
     
วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
     
โรงเรียนระยองปัญญานุกูลร่วมงานกฐินวัดจุฬามุณี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
     
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดงานกตัญญุตาหลวงพ่อสุกรี ๒๗ ปี ระยองปัญญานุกูล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
     
สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ได้ขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น เป็นต้นไป  
     
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประชาธิปไตย
 
     
ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.และคณะ
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนระยองปัญญานุกูลได้ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
 
     
วันพุธที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้ทำการประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
     
นายธวัช ขุริมนต์
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนระยองปัญญานุกูล