โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้รับรางวัล
“สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น”ประจำปี 2564