โรงเรียนระยองปัญญานุกูลร่วมงานกฐินวัดจุฬามุณี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
     
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดงานกตัญญุตาหลวงพ่อสุกรี ๒๗ ปี ระยองปัญญานุกูล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๖  
     
สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ได้ขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น เป็นต้นไป  
     
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประชาธิปไตย
 
     
ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.และคณะ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โรงเรียนระยองปัญญานุกูลได้ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
 
     
วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้ทำการประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
     
นายธวัช ขุริมนต์
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร
เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สู่การพัฒนาสถานศึกษา