ภาพกิจกรรมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.และคณะ