พิธีมอบเกียรติบัตรวันจบการศึกษา และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ