โรงเรียนระยองปัญญานุกูลร่วมงานกฐินวัดจุฬามุณี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
     
 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดงานกตัญญุตาหลวงพ่อสุกรี ๒๗ ปี ระยองปัญญานุกูล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๖  
     
สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ขอความอนุเคราะห์การแสดงนักเรียน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒  
     
  >>ดูเพิ่มเติม<<  
       
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล กำหนดจัดงาน กตัญญุตาหลวงพ่อสุกรี ๒๗ ปี ระยองปัญญานุกูล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๖ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  
     
 "ชมรมคนใต้เพ ระยองฮิ" ขอความอนุเคราะห์การแสดงของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล เข้าร่วมขบวน รถบุปชาชาติ ในวันเสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดร้อยเสา ต.บ้านเพ จ.ระยอง  
     
   สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง ได้ขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น เป็นต้นไป  
     
      โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกิจกรรมประกวดหอนอนภายในโรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  
  แบบประเมิน SAR ครูระวิวรรณ สุขรักษา โรงเรียนระยองปัญญานุกูล >>ดาวน์โหลด<<