เปลี่ยนการแสดงผล  

โลโก้โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิ้งหน้าหนักลิ้งข้อมุลทั่วไปลิ้งบุคลากรลิ้งติดต่อเรา

ผู้อำนวยการ
BOSS
สายตรงผู้อำนวยการ
094-9547374


สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิออทิสติกไทย

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเว็บไซค์ทุกท่าน
หากมีข้อมูลรับฝาก ติดต่อเว็บมาสเตอร์


 

 

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

มีเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ได้ขัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29

พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง ซึ่งที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนนั้น

ทางผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัด โดยนายอำนวย ทั่วทิพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ได้ติดต่อกับพระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เพื่อสร้างโรงเรียนให้กับ

กองการศึกษาพิเศษ (เพื่อคนพิการ) พระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์ ท่านให้ความสนับสนุนการศึกษา

จึงใช้ที่ดินของวัดจำนวน 12 ไร่ ทางผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัด นายวินัย พัฒนรัฐ

ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น เป็นผู้เลือกพื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรียน โดยเลือกพื้นที่ทางทิศ

ตะวันตกอยู่ติดกับถนนใหญ่และสระน้ำของวัด และได้มอบหมายให้กองออกแบบวางแผนผังบริเวณ

ทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้าง กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2537 เพื่อดำเนินงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและเมือวัดที่ดินที่เหลืออยู่อีก 8 ไร่

ทางคณะกรรมการโรงเรียน จึงได้ทำการขอที่ดินเพิ่มจากเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น

31 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2537 เป็นปีการศึกษาแรก

ซึ่งรับนักเรียน 2 ประเภท ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยในปีการศึกษา 2537 พระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์ ได้ให้ใช้

อาคารเรียนชั่วคราว ทำการเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ใช้การจัดการเรียนการสอน

ถาวรเมื่อปีการศึกษา 2538 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการการศึกษาเฉพาะความพิการ

(บกพร่องทางสติปัญญา) เขต จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้