กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ "โรงเรียนระยองปัญญานุกูล"

(วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔)

   

พิธีมอบเกียรติบัตรวันจบการศึกษา และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "โรงเรียนระยองปัญญานุกูล"

(วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)

     

งานเลี้ยงส่งครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายสถานศึกษา "ผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดหมายที่ต้องการ"

(วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔)

 
     
     
  >>ดูเพิ่มเติม<<  
       
"ลงนามถวายพระพรชัยมงคล" วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
     
"ประกาศด่วน" เรื่องข้อปฎิบัติในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (covid-19) ของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  
     
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล กำหนดจัดงาน กตัญญุตาหลวงพ่อสุกรี ๒๗ ปี ระยองปัญญานุกูล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๖ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  
     
  "ชมรมคนใต้เพ ระยองฮิ" ขอความอนุเคราะห์การแสดงของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล เข้าร่วมขบวน รถบุปชาชาติ ในวันเสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดร้อยเสา ต.บ้านเพ จ.ระยอง  
  แบบประเมิน SAR ครูระวิวรรณ สุขรักษา โรงเรียนระยองปัญญานุกูล >>ดาวน์โหลด<<