งานวันสุนทรภู่
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
24 มิถุนายน 2565

วันไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
16 มิถุนายน 2565

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
2 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมการเต้นบาสโลบ
งานเทศการผลไม้ จังหวัดระยอง
31 พฤษภาคม 2565

 

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
17 พฤษภาคม 2565

วันวิสาขบูชา
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
15 พฤษภาคม 2565

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศึกษาดูงานโรงเรียนะยองปัญญานุกูล
26 เมษายน 2565

วันสงกรานต์ และวันครอบครัว รยป.
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
13 , 17 เมษายน 2565

 

แสดงความยินดี ในการย้ายกลับภูมิลำเนา
คุณครูสุรีรัตน์ เวหน
1 เมษายน 2565

ประเมินเปิดภาคเรียน
จากศึกษาธิการจังหวัดระยอง
22 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

christmas day
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
25 ธันวาคม 2564

ฮูลา ฮูล่า ปาร์ตี้ "ปีขาล"
งานปีใหม่โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
22 ธันวาคม 2564

 

ทำสัญญา (MOU)
กับ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์
21 ธันวาคม 2564

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
5 ธันวาคม 2564

 

คณะศึกษาดูงาน จาก
โรงเรียนหนองจอกวัดหนองสนม
3 ธันวาคม 2564

รายงานแบบข้อตกลงต่อผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
28 - 29 พฤศจิกายน 2564

 

อบรมการจัดทำ IEP และ IIP
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
23 - 24 พฤศจิกายน 2564

คณะศึกษาดูงาน
จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำสังหวัดสระบุรี
22 พฤศจิกายน 2564

 

ประชุมผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
21 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
19 พฤศจิกายน 2564

 

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
ร่วมงานบุญกฐินวัดจุฬามุนี
15 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมวันปิยมหาราช
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
23 ตุลาคม 2564

 

กิจกรรมวันออกพรรษา
ณ วัดจุฬามุนี
21 ตุลาคม 2564

รำลึกคุณ 105 ปีหลวงพ่อสุกรี
28 ปี ระยองปัญญานุกูล
16 ตุลาคม 2564

 

น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
13 ตุลาคม 2564

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
8 ตุลาคม 2564

 

อบรมการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลง วPA
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 ตุลาคม 2564

รับเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย
ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง
30 กันยายน 2564

 

วันพระราชทานธงชาติไทย
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
28 กันยายน 2564

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
เดินทางมาให้กำลังใจครูและบุคลากร
28 กันยายน 2564

 

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
27 กันยายน 2564

การพัฒนาบุคลากร
(พนักงานราชการ)
24 กันยายน 2564

 

นิเทศกำกับติดตามการจัดห้องเรียน
ในช่วง Covid 19
14 - 16 กันยายน 2564

การดำเนินงานของบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 กันยายน 2564

 

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการการแพร่ระบาด Covid 19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 สิงหาคม 2564

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงที่เด็กๆอยู่บ้าน คุณครูได้เตรียมความพร้อมอะไรไว้ให้กับเด็กๆบ้างน้าาา มาดูกันเล้ยยยย…
>>กลุ่มบริหารทั่วไป<<
14 สิงหาคม 2564

 

ประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
22 - 23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ดำเนินกิจกรรมโดยเว้นระยะห่าง
22 กรกฎาคม 2564

 

เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการผลิตสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรม Camtasia studio

 

คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ของโรงพยาบาลระยอง

งานมุทิตาจิต คุณครูศุภนิตย์ เกษมพิณ
The Finish Line "Konooh"

 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและการรายงานผล
(Projects and Report)

กิจกรรมวัน วิสาขบูชา ณ วัดจุฬามุณี
ปีการศึกษา 2564

 

รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ "โรงเรียนระยองปัญญานุกูล"
วันที่ 10 เมษายน 2564

พิธีมอบเกียรติบัตรวันจบการศึกษา
วันที่ 9 เมษายน 2564

 

งานเลี้ยงส่งครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายสถานศึกษา
"ผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดหมายที่ต้องการ"

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปิดบ้านพัก
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

 

ร่วมขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
(ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑)

กิจกรรมยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
ณ เกาะเสม็ด

 

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ณ วัดจุฬามุนี

 

พิธีมอบรางวัลครูดีศรีระยอง
ประจำปีการศีกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ
และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

infinity party (ปาร์ตี้ ไม่มีที่สิ้นสุด)
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครู และบุคลากร

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ นายอรุณ ชุมทอง
"ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ"

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดจุฬามณี
ปีการศึกษา 2563

ประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
"โรงเรียนระยองปัญญานุกูล"

 

อบรม (Coaching to Coaching)
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกีฬาสีภายใน
"ปีการศึกษา 2563"

 

กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
"ปีการศึกษา 2563"

ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 2
"ปีการศึกษา 2563"

 

กิจกรรมวันลอยกระทง
"ปีการศึกษา 2563"

ฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติ
"ปีการศึกษา 2563"

 

โรงเรียนระยองปัญญานุกูลร่วมงานกฐินวัดจุฬามุณี
"18 ตุลาคม 2563"

งานกตัญญุตาหลวงพ่อสุกรี ๒๗ ปี
"18 ตุลาคม 2563"

 

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล
ของสมาคมคนพิการจังหวัดระยอง

เลือกตั้งประธานนักเรียน
"ปีการศึกษา 2563"

 

ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.
เยี่ยมชมโรงเรียนระยองปัญญานุกูล