ประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
22 - 23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ดำเนินกิจกรรมโดยเว้นระยะห่าง
22 กรกฎาคม 2564

 

เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการผลิตสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรม Camtasia studio

 

คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ของโรงพยาบาลระยอง

งานมุทิตาจิต คุณครูศุภนิตย์ เกษมพิณ
The Finish Line "Konooh"

 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและการรายงานผล
(Projects and Report)

กิจกรรมวัน วิสาขบูชา ณ วัดจุฬามุณี
ปีการศึกษา 2564

 

รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ "โรงเรียนระยองปัญญานุกูล"
วันที่ 10 เมษายน 2564

พิธีมอบเกียรติบัตรวันจบการศึกษา
วันที่ 9 เมษายน 2564

 

งานเลี้ยงส่งครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายสถานศึกษา
"ผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดหมายที่ต้องการ"

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปิดบ้านพัก
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

 

ร่วมขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
(ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑)

กิจกรรมยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
ณ เกาะเสม็ด

 

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ณ วัดจุฬามุนี

 

พิธีมอบรางวัลครูดีศรีระยอง
ประจำปีการศีกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ
และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

infinity party (ปาร์ตี้ ไม่มีที่สิ้นสุด)
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครู และบุคลากร

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ นายอรุณ ชุมทอง
"ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ"

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดจุฬามณี
ปีการศึกษา 2563

ประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
"โรงเรียนระยองปัญญานุกูล"

 

อบรม (Coaching to Coaching)
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จัดกีฬาสีภายใน
"ปีการศึกษา 2563"

 

กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
"ปีการศึกษา 2563"

ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 2
"ปีการศึกษา 2563"

 

กิจกรรมวันลอยกระทง
"ปีการศึกษา 2563"

ฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติ
"ปีการศึกษา 2563"

 

โรงเรียนระยองปัญญานุกูลร่วมงานกฐินวัดจุฬามุณี
"18 ตุลาคม 2563"

งานกตัญญุตาหลวงพ่อสุกรี ๒๗ ปี
"18 ตุลาคม 2563"

 

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล
ของสมาคมคนพิการจังหวัดระยอง

เลือกตั้งประธานนักเรียน
"ปีการศึกษา 2563"

 

ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.
เยี่ยมชมโรงเรียนระยองปัญญานุกูล