ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.
เยี่ยมชมโรงเรียนระยองปัญญานุกูล