โครงการอาชีพแม่บ้านรีสอร์ท โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง

 

 

ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่

083-1139913 ครูสดุดี

081-5775973 ครูพิมลพรรณ

080 - 0052529 ครูธีรวัฒน์

เลขที่ 114 หมู่ 1 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร 038-948605 ต่อ 14